Labrovic jeftino prodaje svoju kozu

Abstraction, 2010 triptych

Opis rada: „Apstrakcija : Umjetnik jeftino prodaje svoju kožu“ (para)slikarski je triptih napravljen u posvetu apstraktnoj umjetnosti i avangard/i/ama 20.stoljeća. Posveta je ipak „realistična“ i stvarna koliko god je to moguće. Kvadrat, trokut i krug, koji se nalaze na bijelim platnima, napravljeni su od umjetnikove kože koja je operacijom skinuta, zatim štavljena i onda su od nje napravljena tri geometrijska oblika koja su aplicirana svaki na svoje platno.

Maljevič je pisao da se svaka društvena ideja rađa iz osjećaja gladi, a svako umjetničko djelo iz plastičkog senzibiliteta. Zato, kao i neki drugi umjetnici apstrakcije, nije prihvaćao da sadržaji života mogu postati sadržaji umjetnosti. Mondrian je kao načelo umjetnosti isticao duh i unutrašnju zbilju, a ne kaos objektivnog svijeta. Težio je potpunom dokidanju individualnosti u umjetnosti, a kao cilj umjetnosti je vidio dokidanje rascjepa između umjetnosti i života.

U dijalogu s njima, Labrović slijedi zahtjev forme, ali postavlja pitanje sadržaja. Materijal od kojeg radi geometrijske figure doživljavamo kao samu bit tijela i subjekta. Ljudska koža je realnost, život. Što je tu forma, a što sadržaj? Gdje završava tijelo, a počinje duh?

Kao obol suvremenom društvu tržišta, uspjeha i novca kao mjere svega, jedan rad iz triptiha daje na aukciju na e-bay po početnoj cijeni od 0,99 $.

Umjetnost – čovjek – tržište.